LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Search

Wish Fish sauce 520ml

Fish sauce 520ml

Origin : Vietnam

Standard :

88.000đ / Chai

Wish White Cabbage

White Cabbage

Origin : Đà Lạt

Standard : VietGap

30.000đ / Kg

Wish Sunflower oil (1L)

Sunflower oil (1L)

Origin : Russia

Standard :

60.000đ / Chai

Wish Tomatoes

Tomatoes

Origin : Đà Lạt

Standard : VietGap

45.000đ / Kg

Wish Carrot

Carrot

Origin : Đà Lạt

Standard : VietGap

42.000đ / Kg

Wish Chinese cabbage

Chinese cabbage

Origin : Nông trại sạch Châu Đức - Vũng Tàu

Standard : Hữu cơ

60.000đ / Kg

Wish Garlic

Garlic

Origin :

Standard : VietGAP

80.000đ / Kg

Wish Shallot

Shallot

Origin :

Standard : VietGAP

75.000đ / Kg

Wish Cucumber

Cucumber

Origin : Đà Lạt

Standard : VietGap

40.000đ / Kg

Wish Calabash

Calabash

Origin : Nông trại sạch Châu Đức - Vũng Tàu

Standard : vietGAP

35.000đ / Kg

Wish Spinach

Spinach

Origin : Đà Lạt

Standard : VietGap

60.000đ / Kg

Wish Pumpkin

Pumpkin

Origin : Đà Lạt

Standard : VietGAP

31.000đ / Kg

Wish Ginger

Ginger

Origin : Miền Tây

Standard : VietGap

45.000đ / Kg

Wish Onion

Onion

Origin : Đà Lạt

Standard : VietGap

60.000đ / Kg

Wish Potatoes

Potatoes

Origin : Đà Lạt

Standard : VietGap

47.000đ / Kg

Wish Broccoli

Broccoli

Origin : Đà Lạt

Standard :

60.000đ / Kg

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ