LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Search

Wish New Zealand Greenshell™ Mussel

New Zealand Greenshell™ Mussel

Origin : New Zealand

Standard : Organic

180.000đ / Kg

Wish Hagfish

Hagfish

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

200.000đ / Kg

Wish Herbal chicken

Herbal chicken

Origin : Vietnam

Standard : VietGAP

195.000đ / Kg

Wish Semi-dried Silver croaker

Semi-dried Silver croaker

Origin : Vũng Tàu

Standard :

200.000đ / Kg

Wish Cá Đù Một Nắng( Giá tính theo Kg)

Cá Đù Một Nắng( Giá tính theo Kg)

Origin : Vũng Tàu

Standard :

200.000đ / Kg

Wish Squid

Squid

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

150.000đ / Bich

Wish Leg steak

Leg steak

Origin : Nông trại sạch Châu Đức - Vũng Tàu

Standard : Hữu cơ

160.000đ / Kg

Wish Global GAP Rice

Global GAP Rice

Origin : Vietnam

Standard : GlobalGAP

150.000đ / Bich

Wish Belly slide

Belly slide

Origin : Nông trại sạch Châu Đức - Vũng Tàu

Standard : Hữu cơ

160.000đ / Kg

Wish Leg lean

Leg lean

Origin : Nông trại sạch Châu Đức - Vũng Tàu

Standard : Hữu cơ

160.000đ / Kg

Wish Shoulder flesh

Shoulder flesh

Origin : Nông trại sạch Châu Đức - Vũng Tàu

Standard : Hữu cơ

160.000đ / Kg

Wish Young ribs

Young ribs

Origin : Nông trại sạch Châu Đức - Vũng Tàu

Standard : Hữu cơ

195.000đ / Kg

Wish Cutlets

Cutlets

Origin : Nông trại sạch Châu Đức - Vũng Tàu

Standard : Hữu cơ

160.000đ / Kg

Wish Minced pork

Minced pork

Origin : Nông trại sạch Châu Đức - Vũng Tàu

Standard :

175.000đ / Kg

Wish Lettuce

Lettuce

Origin : Đà Lạt

Standard : VietGap

100.000đ / Kg

Wish Family combo

Family combo

Origin : Vietnam

Standard : VietGAP

190.000đ / Combo

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ