LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Search

Wish Combo số 08

Combo số 08

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

481.000đ / Combo

Wish Red Lingzhi 500gr

Red Lingzhi 500gr

Origin : Vietnam

Standard :

475.000đ / Bich

Wish Combo số 01

Combo số 01

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

430.000đ / Combo

Wish Dried bamboo shoot

Dried bamboo shoot

Origin : Vietnam

Standard :

400.000đ / Kg

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ