LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Search

Wish Japanese Frozen Scallop

Japanese Frozen Scallop

Origin :

Standard : HACCP

305.000đ / Kg

Wish USA imported frozen Crawfish

USA imported frozen Crawfish

Origin : U.S.A

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Australian Pistachio Nuts

Australian Pistachio Nuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

310.000đ / Kg

Wish Australian Almonds

Australian Almonds

Origin : Australia

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Australian Macadamia Nuts

Australian Macadamia Nuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Frozen Norwegian Salmon

Frozen Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

370.000đ / Kg

Wish Norwegian Salmon

Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

390.000đ / Kg

Wish Peeled shrimp

Peeled shrimp

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

330.000đ / Kg

Wish Semi-Dried Squid

Semi-Dried Squid

Origin : Vietnam

Standard :

380.000đ / Kg

Wish Mackerel

Mackerel

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

300.000đ / Kg

Wish Tenderloin

Tenderloin

Origin : Austria

Standard :

370.000đ / Kg

Wish Shank

Shank

Origin : Austria

Standard : Nhập khẩu

300.000đ / Kg

Wish Sirloin

Sirloin

Origin : Austria

Standard :

345.000đ / Kg

Wish Lingzhi 500gr

Lingzhi 500gr

Origin : Vietnam

Standard :

350.000đ / Bich

Wish Combo số 03

Combo số 03

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

375.000đ / Combo

Wish Combo số 02

Combo số 02

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

370.000đ / Combo

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ