LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Search

Wish USA imported frozen Crawfish

USA imported frozen Crawfish

Origin : U.S.A

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Đuôi bò Úc

Đuôi bò Úc

Origin : Australia

Standard : HACCP

261.000đ / Kg

Wish Australian Walnuts

Australian Walnuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

280.000đ / Kg

Wish Australian Almonds

Australian Almonds

Origin : Australia

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Australian Macadamia Nuts

Australian Macadamia Nuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Hagfish

Hagfish

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

200.000đ / Kg

Wish Fillet Tuna

Fillet Tuna

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

230.000đ / Kg

Wish Semi-dried Silver croaker

Semi-dried Silver croaker

Origin : Vũng Tàu

Standard :

200.000đ / Kg

Wish Cá Đù Một Nắng( Giá tính theo Kg)

Cá Đù Một Nắng( Giá tính theo Kg)

Origin : Vũng Tàu

Standard :

200.000đ / Kg

Wish Mackerel

Mackerel

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

300.000đ / Kg

Wish Shank

Shank

Origin : Austria

Standard : Nhập khẩu

300.000đ / Kg

Wish Combo số 05

Combo số 05

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

221.500đ / Combo

Wish Combo số 04

Combo số 04

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

255.000đ / Combo

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ