LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Search

Wish New Zealand Greenshell™ Mussel

New Zealand Greenshell™ Mussel

Origin : New Zealand

Standard : Organic

180.000đ / Kg

Wish Snow Crab Legs

Snow Crab Legs

Origin : Canada

Standard : HACCP

595.000đ / Kg

Wish Japanese Frozen Scallop

Japanese Frozen Scallop

Origin :

Standard : HACCP

305.000đ / Kg

Wish USA imported frozen Crawfish

USA imported frozen Crawfish

Origin : U.S.A

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Đuôi bò Úc

Đuôi bò Úc

Origin : Australia

Standard : HACCP

261.000đ / Kg

Wish Australian Walnuts

Australian Walnuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

280.000đ / Kg

Wish Australian Pistachio Nuts

Australian Pistachio Nuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

310.000đ / Kg

Wish Australian Almonds

Australian Almonds

Origin : Australia

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Australian Macadamia Nuts

Australian Macadamia Nuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Hagfish

Hagfish

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

200.000đ / Kg

Wish Herbal chicken

Herbal chicken

Origin : Vietnam

Standard : VietGAP

195.000đ / Kg

Wish Fillet Tuna

Fillet Tuna

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

230.000đ / Kg

Wish Frozen Norwegian Salmon

Frozen Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

370.000đ / Kg

Wish Norwegian Salmon

Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

390.000đ / Kg

Wish Fillet Norwegian Salmon

Fillet Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

550.000đ / Kg

Wish Peeled shrimp

Peeled shrimp

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

330.000đ / Kg

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ