LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Supplement Foods


Wish Lingzhi spores

Lingzhi spores

Origin : Vietnam

Standard :

1.000.000đ / Bich

Wish Red Lingzhi 500gr

Red Lingzhi 500gr

Origin : Vietnam

Standard :

475.000đ / Bich

Wish Lingzhi 500gr

Lingzhi 500gr

Origin : Vietnam

Standard :

350.000đ / Bich

Wish Purified red swallow's nest 100gr

Purified red swallow's nest 100gr

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

5.300.000đ / Hũ

Wish Swallow’s nest 100gr

Swallow’s nest 100gr

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

3.900.000đ / Hũ

Wish Swallow’s nest 50gr

Swallow’s nest 50gr

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

1.950.000đ / Hũ

« 1 »

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ