LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Squid & Shrimp


Wish USA imported frozen Crawfish

USA imported frozen Crawfish

Origin : U.S.A

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Peeled shrimp

Peeled shrimp

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

330.000đ / Kg

Wish Semi-Dried Squid

Semi-Dried Squid

Origin : Vietnam

Standard :

380.000đ / Kg

Wish Squid

Squid

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

150.000đ / Bich

« 1 »

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ