LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Saltwater fish


Wish Hagfish

Hagfish

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

200.000đ / Kg

Wish Fillet Tuna

Fillet Tuna

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

230.000đ / Kg

Wish Frozen Norwegian Salmon

Frozen Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

370.000đ / Kg

Wish Norwegian Salmon

Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

390.000đ / Kg

Wish Mackerel

Mackerel

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

300.000đ / Kg

« 1 »

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ