LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Organic Rices and Spices


Wish Australian Walnuts

Australian Walnuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

280.000đ / Kg

Wish Australian Pistachio Nuts

Australian Pistachio Nuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

310.000đ / Kg

Wish Australian Almonds

Australian Almonds

Origin : Australia

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Australian Macadamia Nuts

Australian Macadamia Nuts

Origin : Australia

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Global GAP Rice

Global GAP Rice

Origin : Vietnam

Standard : GlobalGAP

150.000đ / Bich

Wish Fish sauce 520ml

Fish sauce 520ml

Origin : Vietnam

Standard :

88.000đ / Chai

Wish Sunflower oil (1L)

Sunflower oil (1L)

Origin : Russia

Standard :

60.000đ / Chai

Wish Garlic

Garlic

Origin :

Standard : VietGAP

80.000đ / Kg

Wish Shallot

Shallot

Origin :

Standard : VietGAP

75.000đ / Kg

Wish Salty long pepper with lemon

Salty long pepper with lemon

Origin : Vietnam

Standard :

25.000đ / Hũ

Wish Pickled green long pepper

Pickled green long pepper

Origin : Vietnam

Standard :

55.000đ / Hũ

Wish Long pepper

Long pepper

Origin : Vietnam

Standard :

55.000đ / Bich

Wish Minced long pepper

Minced long pepper

Origin : Vietnam

Standard :

40.000đ / Hộp

Wish Peanut oil

Peanut oil

Origin : Vietnam

Standard : Hữu cơ

150.000đ / Chai

Wish Sunflower oil (0.5L)

Sunflower oil (0.5L)

Origin : Russia

Standard :

26.000đ / Chai

Wish Soybean sauce (500ml)

Soybean sauce (500ml)

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

10.000đ / Chai

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ