LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Hot Combo


Wish Monthly combo

Monthly combo

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

2.250.000đ / Combo

Wish Family combo

Family combo

Origin : Vietnam

Standard : VietGAP

190.000đ / Combo

Wish Baby combo

Baby combo

Origin : Vietnam

Standard : VietGAP

100.000đ / Combo

Wish Big Combo

Big Combo

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

640.000đ / Combo

Wish Combo số 08

Combo số 08

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

481.000đ / Combo

Wish Combo số 07

Combo số 07

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

187.500đ / Combo

Wish Combo số 06

Combo số 06

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

192.000đ / Combo

Wish Combo số 05

Combo số 05

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

221.500đ / Combo

Wish Combo số 04

Combo số 04

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

255.000đ / Combo

Wish Combo số 03

Combo số 03

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

375.000đ / Combo

Wish Combo số 02

Combo số 02

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

370.000đ / Combo

Wish Combo số 01

Combo số 01

Origin : Vietnam

Standard : VSATTP

430.000đ / Combo

« 1 »

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ