LEKIMA.VN - Health Foods Stores
Recently view

Fresh Seafoods


Wish New Zealand Greenshell™ Mussel

New Zealand Greenshell™ Mussel

Origin : New Zealand

Standard : Organic

180.000đ / Kg

Wish Snow Crab Legs

Snow Crab Legs

Origin : Canada

Standard : HACCP

595.000đ / Kg

Wish Japanese Frozen Scallop

Japanese Frozen Scallop

Origin :

Standard : HACCP

305.000đ / Kg

Wish USA imported frozen Crawfish

USA imported frozen Crawfish

Origin : U.S.A

Standard : HACCP

300.000đ / Kg

Wish Hagfish

Hagfish

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

200.000đ / Kg

Wish Fillet Tuna

Fillet Tuna

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

230.000đ / Kg

Wish Frozen Norwegian Salmon

Frozen Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

370.000đ / Kg

Wish Norwegian Salmon

Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

390.000đ / Kg

Wish Fillet Norwegian Salmon

Fillet Norwegian Salmon

Origin : Norwegian

Standard : VSATTP

550.000đ / Kg

Wish Peeled shrimp

Peeled shrimp

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

330.000đ / Kg

Wish Semi-dried Silver croaker

Semi-dried Silver croaker

Origin : Vũng Tàu

Standard :

200.000đ / Kg

Wish Semi-Dried Squid

Semi-Dried Squid

Origin : Vietnam

Standard :

380.000đ / Kg

Wish Cá Đù Một Nắng( Giá tính theo Kg)

Cá Đù Một Nắng( Giá tính theo Kg)

Origin : Vũng Tàu

Standard :

200.000đ / Kg

Wish Squid

Squid

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

150.000đ / Bich

Wish Mackerel

Mackerel

Origin : Vũng Tàu

Standard : VSATTP

300.000đ / Kg

Wish Sushi Basa còn da (gói 500gr)

Sushi Basa còn da (gói 500gr)

Origin : An Giang

Standard : VSATTP

49.000đ / Túi

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ