LEKIMA.VN - Hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch
Xem gần đây

Hôm nay có gì?


Yêu thích Mực ống đã làm sạch (Khay 0.5kg)

Mực ống đã làm sạch (Khay 0.5kg)

Xuất xứ : Vũng Tàu

Tiêu chuẩn : VSATTP

150.000đ / Bich

Yêu thích Cá thu tươi loại 1 (cỡ lớn)

Cá thu tươi loại 1 (cỡ lớn)

Xuất xứ : Vũng Tàu

Tiêu chuẩn : VSATTP

300.000đ / Kg

Yêu thích Combo Tháng

Combo Tháng

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

2.250.000đ / Combo

Yêu thích Combo Gia Đình

Combo Gia Đình

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VietGAP

190.000đ / Combo

Yêu thích Combo Bé Yêu

Combo Bé Yêu

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VietGAP

100.000đ / Combo

Yêu thích Big Combo

Big Combo

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

640.000đ / Combo

Yêu thích Combo số 08

Combo số 08

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

481.000đ / Combo

Yêu thích Combo số 07

Combo số 07

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

187.500đ / Combo

Yêu thích Combo số 06

Combo số 06

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

192.000đ / Combo

Yêu thích Combo số 05

Combo số 05

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

221.500đ / Combo

Yêu thích Combo số 04

Combo số 04

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

255.000đ / Combo

Yêu thích Combo số 03

Combo số 03

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

375.000đ / Combo

Yêu thích Combo số 02

Combo số 02

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

370.000đ / Combo

Yêu thích Combo số 01

Combo số 01

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

430.000đ / Combo

Yêu thích Dầu lạc Phong Nha chai 1L

Dầu lạc Phong Nha chai 1L

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn :

120.000đ / Chai

Yêu thích Hồng yến thô hũ 100gr

Hồng yến thô hũ 100gr

Xuất xứ : Vietnam

Tiêu chuẩn : VSATTP

5.300.000đ / Hũ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: dưới
300.000đ
Phí vận chuyển: 30.000đ

Khoảng cách từ 0 - 10km
Đơn hàng: trên 
300.000đ
Phí vận chuyển: Miễn phí

Khoảng cách: Trên 10km trong phạm vi Thành phố Vũng Tàu và Thành phố HCM
Đơn hàng trên
500.000đ

Phí vận chuyển: miễn phí

Đơn hàng: dưới 500.000đ 
Phí vận chuyển: 50.000đ